Tên lửa đẩy tái sử dụng Trung Quốc lần đầu tiên hoàn thành thử nghiệm bay cất cánh và hạ cách theo chiều thẳng đứng

2024-06-24 11:22:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/6, tên lửa đẩy tái sử dụng của Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công bay cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng ở độ cao 10 km. Tên lửa do Viện Nghiên cứu số 8 thuộc Công ty tập đoàn Khoa học-Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc phụ trách nghiên cứu phát triển.

Thử nghiệm lần này là thử nghiệm bay cất cánh hạ cánh quy mô lớn nhất hiện nay của tên lửa đẩy tái sự dụng của Trung Quốc cũng là lần đầu tiên ứng dụng động cơ sử dụng metan oxy lỏng do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển để tên lửa có thể bay trở về sau khi phóng trong phạm vi 10 km.

Thử nghiệm lần này đặt nền tảng công nghệ cho vụ phóng đầu tiên của tên lửa đẩy tái sử dụng cỡ 4 mét vào năm 2025.

Biên tập viên:Vũ Minh