Viện Truyền thông và Quản lý biên giới của Đại học Tế Nam, Trung Quốc đã đăng bài "Báo cáo nghiên cứu lịch sử truyền miệng của những người chứng kiến các vụ khủng bố ở Tân Cương, Trung Quốc (Tập hai)

2024-06-23 15:36:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/6, Viện Truyền thông và Quản lý biên giới của Đại học Tế Nam, Trung Quốc đã đăng bài "Báo cáo nghiên cứu lịch sử truyền miệng của những người chứng kiến các vụ khủng bố ở Tân Cương, Trung Quốc (Tập  hai)" trên trang web chính thức của mình.

https://oicbg.jnu.edu.cn/2024/0621/c40149a816566/page.htm

Biên tập viên:Thiên Thư