Ngoài Cố Cung ra, toàn bộ điểm du lịch hủy bỏ yêu cầu hẹn đặt trước

2024-06-22 15:19:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh biết, mùa du lịch hè đang đến gần, để tiếp tục cải thiện các dịch vụ cơ bản của các điểm du lịch, ngoài các điểm du lịch và các đơn vị mở cửa đối với bên ngoài như Cố Cung, Bảo tàng Quốc gia ..., tất cả các điểm du lịch ở Bắc Kinh đã hủy bỏ hoàn toàn yêu cầu hẹn đặt trước.

Biên tập viên:Thiên Thư