Trung Quốc ban hành ý kiến trừng trị theo pháp luật đối với các phần từ ngoan cố đòi “Đài Loan độc lập” về tội chia rẽ đất nước và kích động chia rẽ

2024-06-22 11:44:06(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 21/6, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Tư pháp Trung Quốc đã cùng ban hành “Ý kiến về trừng trị theo pháp luật đối với các phần từ ngoan cố đòi 'Đài Loan độc lập' về tội chia rẽ đất nước và kích động chia rẽ”, có hiệu lực kể từ ngày phát hành (ngày 21/6).

“Ý kiến” chỉ rõ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an, cơ quan an ninh quốc gia và cơ quan hành chính tư pháp các cấp phải phát huy đầy đủ chức năng của mình, trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật đối với các phần tử ngoan cố đòi “Đài Loan độc lập” về tội chia rẽ đất nước và kích động chia rẽ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Biên tập viên:La Thành