Nhiều cơ quan hỗ trợ Quảng Tây cứu trợ thiên tai

2024-06-20 10:53:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Quảng Tây Trung Quốc mưa liên tục, các con sông vượt mức cảnh báo gia tăng. Ngày 19/6, Bộ Tổng chỉ huy Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ lụt Quảng Tây từ cấp IV lên cấp III, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, giải thiểu và cứu trợ thiên tai quốc gia, Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp phối hợp Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư quốc gia cấp phát khẩn cấp cho Quảng Tây 30 nghìn kiện hàng vật tư cứu trợ Trung ương bao gồm lều bạt, gường gấp, chăn, túi cứu hộ khẩn cấp gia đình. Đồng thời, điều phối các Quỹ liên quan điều động và vận chuyển hơn 70 nghìn kiện vật tư cứu trợ sinh hoạt các loại như túi đảm bảo khẩn cấp, các loại thực phẩm, v.v., vào các khu vực bị thiên tai.


Biên tập viên:Vũ Minh