Nhiều trường đại học Trung Quốc tăng cường độ đào tạo nhân tài trí tuệ nhân tạo

2024-06-18 14:59:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hiện nay, Trung Quốc đang dốc sức tìm kiếm mô hình và con đường mới phát triển trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là nhiều trường đại học tăng cường độ đào tạo nhân tài trí tuệ nhân tạo. Các trường đại học lớn như Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, v.v., trong năm nay tới tấp thành lập Học viện Trí tuệ nhân tạo.

Những năm gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo Trung Quốc không ngừng tạo bước đột phá, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo tăng tốc tăng trưởng. Nhưng so với trình độ hàng đầu thế giới, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vẫn có khoảng cách nhất định, đặc biệt là đột phá cấp bách trên phương diện tính toán, thuật toán, dữ liệu.


 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt