Người dân các dân tộc Tân Cương vui đón lễ hội Corban

2024-06-17 14:51:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 17/6 là lễ hội Corban, tại các nơi ở Tân Cương, Trung Quốc đậm đà bầu không khí ngày lễ, người dân các dân tộc đang tích cực chuẩn bị đồ dùng đón mừng lễ hội như thịt bò, thịt cừu và điểm tâm. Ngoài ra, các nơi ở Tân Cương đã tổ chức các hoạt động biểu diễn phong tục tập quán dân tộc với hình thức phong phú đa dạng, cùng chào mừng lễ hội Corban.

Biên tập viên:Mẫn Linh