Hội nghị Diễn đàn Eo biển lần thứ 16 diễn ra tại Hạ Môn

2024-06-16 15:34:21(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/6, Hội nghị Diễn đàn Eo biển lần thứ 16 diễn ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tham dự và có bài phát biểu.

Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cho biết, đồng bào hai bờ có tinh thần trách nhiệm đối với lịch sử và dân tộc, kiên quyết phản đối “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp từ bên ngoài, kiên định bảo vệ quê nhà chung của dân tộc Trung Hoa, cùng giữ gìn hoà bình và an ninh eo biển Đài Loan, cùng thúc đẩy quan hệ hai bờ trở lại quỹ đạo đúng đắn. Thống nhất đất nước là tất yếu lịch sử trong quá trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc có ý chí kiên định, tràn đầy lòng tin và năng lực lớn mạnh đập tan mọi mưu toan gây chia rẽ “Đài Loan độc lập”.

Biên tập viên:Kiều Quân