Tình yêu cha con, tấm lòng công bộc

2024-06-16 15:27:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Ông Tập Trọng Huân xuất thân từ quần chúng, trong lòng luôn nghĩ đến người dân, cả cuộc đời theo đuổi đường lối quần chúng. Lời nói và hành động của cha ảnh hưởng sâu sắc tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình luôn mang trong lòng gia đình và đất nước, tận tụy vì nhân dân, coi sự ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đây là sự tiếp sức, kế thừa và tôn vinh tinh thần cách mạng của hai thế hệ người cộng sản.

Biên tập viên:Mẫn Linh