Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Mở ra cục diện mới phát triển chất lượng cao của nước ta”

2024-06-16 15:17:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tạp chí “Cầu Thị” số 12 ra ngày 16/6 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Mở ra cục diện mới phát triển chất lượng cao của nước ta”.

Bài viết nêu rõ, phát triển chất lượng cao là chủ đề phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, thậm chí thời gian dài hơn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu khi xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Không có nền tảng vật chất và công nghệ vững chắc thì không thể hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Trên hành trình mới xây dựng đất nước hùng mạnh, phục hưng dân tộc, chúng ta cần kiên định không dời thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Các khu vực cần kết hợp tình hình thực tế, xuất phát từ tình hình địa phương, phát huy thế mạnh, bù lấp mảng yếu, đi con đường phát triển chất lượng cao phù hợp tình hình khu vực.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh