Tấm lòng son

2024-06-15 15:21:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân.” Đây là tấm lòng son của đồng chí Tập Cận Bình đối với nhà nước và nhân dân, là sự cống hiến chân thành của lãnh tụ nhân dân đối với hơn 1,4 tỷ dân. Từ Bí thư chi bộ Đại đội nông thôn đến nhà lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước, từ giấc mơ để bà con có được một bữa cơm thịnh soạn đến thực hiện giấc mơ Trung Quốc là sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, làm việc thiết thực cho nhân dân luôn là niềm tin kiên định nhất của đồng chí.

Biên tập viên:Kiều Quân