Trung Quốc tìm ra cổ vật trong con tàu chìm 500 tại Nam Hải

2024-06-14 10:38:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/6, tại Quỳnh Hải, Hải Nam, Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc đã triệu tập hội nghị báo cáo công tác về tiến triển quan trọng của dự án lớn “Khảo cổ Trung Quốc”, thông báo kết quả khảo cổ  dưới nước mới nhất trên tàu chìm số 1, số 2 ở dốc lục địa phía Tây Bắc Nam Hải, qua một năm khảo sát khảo cổ dưới nước, đã xác định được phạm vi vị trí của hai tàu chìm và lấy được 928 cổ vật đồ gồm sứ và đồ gỗ nhà Minh.

Biên tập viên:Hạ Vi