Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

2024-06-13 18:12:28(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/6, tại Bắc Kinh, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu.

Chủ tịch Vương Hộ Ninh nêu rõ, tháng 12 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược, xác lập định vị mới của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời đại mới. Hai nước Trung-Việt cần phải thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt đi vào chiều sâu và thiết thực.

Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Trung Quốc trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước của Việt Nam, kiên trì thể theo tinh thần và nguyên tắc “vừa là đồng chí vừa là anh em” “ưu tiên hàng đầu” thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, kiên định thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược. Việt Nam kiên định thi hành nguyên tắc một nước Trung Quốc, ủng hộ sáng kiến toàn cầu quan trọng do Trung Quốc đề xuất, ủng hộ Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoà bình và tiến bộ, công bằng và chính nghĩa của thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân