Tuyến giữa Nam Thủy Bắc Điều (Dự án dẫn nước từ miền Nam về miền Bắc Trung Quốc) đã chuyển 10 tỷ mét khối nước cho Bắc Kinh

2024-06-13 17:08:47(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Kể từ tháng 12/2014 khi dự án giai đoạn I của tuyến giữa Nam Thủy Bắc Điều (Dự án dẫn nước từ miền Nam về miền Bắc Trung Quốc) vận chuyển nước đã lũy kế chuyển 10 tỷ mét khối nước cho thành phố Bắc Kinh với hơn 16 triệu người được hưởng lợi, chất lượng nước ổn định ở tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước bề mặt loại 2 trở lên.

Thống kê cho thấy, hiện nay “nước đến từ miền Nam” đã chiếm trên 70% lượng nước của thành phố Bắc Kinh, là nguồn nước chính của Bắc Kinh.

Hiện nay, hệ thống nước sông, hồ Bắc Kinh nhìn chung trong xanh toàn diện trở lại, nguồn nước ngầm được bảo tồn với mức lớn.

 

Biên tập viên:Hải Vân