Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương

2024-06-12 11:07:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/6 đã chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban cải cách sâu rộng toàn diện Trung ương, xem xét thông qua các văn kiện “Ý kiến về hoàn thiện chế độ doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc”, “Ý kiến chỉ đạo về kiện toàn cơ chế đảm bảo lợi ích nông dân trồng lương thực và cơ chế đền bù lợi ích khu vực sản xuất lương thực chính”, “Một vài ý kiến về xây dựng môi trường mở cửa sáng tạo đổi mới công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu”...

Hội nghị nêu rõ, hoàn thiện chế độ doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc, cần phải tôn trọng vai trò chủ thể kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước, xây dựng môi trường cởi mở sáng tạo đổi mới công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu, cần phải mở rộng giao lưu hợp tác khoa học công nghệ quốc tế.

Biên tập viên:Hải Vân