Trung Quốc xuất bản phát hành cuốn Chọn lọc các bài viết, bài phát biểu của Tập Cận Bình về an ninh năng lượng quốc gia

2024-06-11 15:35:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Nhà xuất bản Văn hiến Trung ương Trung Quốc đã xuất bản và cho phát hành trong cả nước cuốn Chọn lọc các bài viết, bài phát biểu của Tập Cận Bình về an ninh năng lượng quốc gia do Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn.

Một loạt bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tập Cận Bình xoay quanh an ninh năng lượng quốc gia, có ý nghĩa cao xa, nội hàm phong phú, tư tưởng sâu sắc, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lên kế hoạch tổng thể phát triển năng lượng mới và an ninh năng lượng quốc gia trên hành trình mới trong thời đại mới, đi sâu thúc đẩy cách mạng năng lượng, đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về năng lượng, hỗ trợ năng lượng an toàn đáng tin cậy cho xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Chọn lọc các bài viết, bài phát biểu của Tập Cận Bình chia làm 8 chủ đề, tổng cộng gồm 217 đoạn trích từ hơn 130 văn bản quan trọng gồm báo cáo, bài phát biểu, đàm thoại, thư mừng, thư trả lời, chỉ thị, lời phê... trong thời gian từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 5 năm 2024 của đồng chí Tập Cận Bình. Một số bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách này lần đầu tiên công khai công bố.

Biên tập viên:Hải Vân