Trung Quốc tổ chức những hoạt động phong phú đa dạng chào mừng Ngày di sản văn hóa và thiên nhiên

2024-06-09 15:33:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trong những ngày qua, nhiều nơi tại Trung Quốc đã tổ chức những hoạt động phong phú đa dạng để tôn vinh văn hóa truyền thống Trung Hoa, tăng cường việc bảo tồn, khai thác và kế thừa hiện vật và di sản văn hóa.

Ngày 8/6, tại Thẩm Dương, đã diễn ra các hoạt động chính chào mừng Ngày di sản văn hóa và thiên nhiên 2024 với chủ đề “bảo tồn hiện vật, kế thừa văn minh”, cuộc triển lãm chủ đề “Ánh sáng văn minh, Hồng Sơn-Lương Chử và nền văn minh Trung Hoa” cũng chính thức mở màn. Ngoài các hoạt động chính diễn ra tại các thành phố ra, các đơn vị bảo tàng địa phương còn tổ chức hơn 7.300 hoạt động chào mừng khác. Các nơi trong cả nước Trung Quốc đã tổ chức hơn 12 nghìn hoạt động giới thiệu quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hải Vân