Tình hình sinh thái hải dương Trung Quốc nhìn chung ổn định

2024-06-09 15:49:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/6 là ngày đại dương thế giới lần thứ 16. Theo số liệu mới nhất do Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc công bố, tình hình sinh thái biển Trung Quốc nhìn chung ổn định, kinh tế biển phát triển nhanh và ổn định.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc ngày 8/6 công bố “Báo cáo giám sát và cảnh báo sinh thái hải dương Trung Quốc năm 2023“. Báo cáo cho thấy, những năm gần đây, xu hướng suy thoái của hệ sinh thái biển điển hình Trung Quốc đã bước đầu được kiềm chế, đã vạch ra 150 nghìn mét vuông lằn ranh đỏ bảo vệ sinh thái biển, tổng cộng chỉnh đốn, tu sửa gần 160 km đường biển, khôi phục 750 nghìn mẫu (đổi ra hecta) đất ngập nước ven biển.

Để tạo môi trường sinh thái ven biển tốt hơn, Trung Quốc đã ban hành “Phương án hành động nâng cấp xây dựng vùng vịnh tươi đẹp”, mở rộng phạm vi trọng điểm xây dựng từ 50 vùng vịnh lên đến hơn 110 vùng vịnh.

Biên tập viên:Hạ Vi