Cuộc chiến công kiên Công trình rừng phòng hộ “Tam Bắc” Trung Quốc hoàn thành trồng cây gây rừng khoảng gần 2,7 triệu ha

2024-06-07 16:02:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tại Trung Quốc, thực thi Công trình rừng phòng hộ “Tam Bắc” (Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc) là chiến lược quan trọng quốc gia. Người phụ trách Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc ngày 6/6 cho biết, tính đến hiện nay, cuộc chiến công kiên Công trình rừng phòng hộ “Tam Bắc” có mở đầu thuận lợi, đã khởi công 56 dự án trọng điểm, hoàn thành trồng cây gây rừng khoảng gần 2,7 triệu ha.

Ngoài ra, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ kiên trì giải quyết vấn đề nút cổ chai trong phòng chống và trị lý cát bằng đổi mới sáng tạo công nghệ, thành lập Viện Nghiên cứu Công trình Tam Bắc, thực thi nhiều hành động nâng đỡ khoa học công nghệ.

Biên tập viên:Thiên Thư