Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc: Có nước lớn lấy “tự do hàng hải” làm khẩu hiệu để khiêu khích gây sự và thực hiện hành vi bá đạo ở Nam Hải

2024-06-03 15:29:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/6, khi trả lời câu hỏi tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết, có nước lớn lấy “tự do hàng hải” làm khẩu hiệu để khiêu khích gây sự, thực hiện hành vi bá đạo ở Nam Hải.

Bộ trưởng Đổng Quân cho biết, 50% thương mại toàn cầu, 1/3 tàu thuyền thương mại đi qua vùng biển Nam Hải. Nhưng cho đến nay, cá nhân tôi chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa thấy có tổ chức quốc tế nào có báo cáo về tàu thương mại dân sự, tàu dân sự gặp phải sự cản trở hàng hải trên Nam Hải. Lý do chủ đề tự do hàng hải trên Nam Hải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là vì có nước lớn không ngừng tăng cường triển khai quân sự, nhất là tăng cường sự hiện diện của lực lượng trên biển trong khu vực này.

Biên tập viên:Dung Dung