Tàu vũ trụ Hằng Nga - 6 hạ cánh xuống vùng tối cực Nam của Mặt Trăng - Lòng chảo Aitken

2024-06-02 15:21:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/6, tổ hợp tàu thăm dò Hằng Nga - 6 của Trung Quốc đã thành công đáp xuống khu vực hạ cánh đã định ở vùng tối cực Nam của Mặt Trăng – lòng chảo Aitken. Nhiệm vụ của tàu Hằng Nga - 6 sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp thu thập của tàu Hằng Nga - 5, sử dụng hai phương pháp khoan lấy mẫu trên bề mặt để thu được mẫu ở các cấp độ và độ sâu khác nhau, đồng thời thực hiện đồng bộ thăm dò khoa học ở vùng tối của Mặt Trăng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa