Trung Quốc xây dựng hoàn thành hệ thống bảo hiểm hưu trí lớn nhất thế giới, bao phủ 1,07 tỷ dân

2024-05-31 11:14:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 3 năm nay, số người tham gia bảo hiểm hưu trí cơ bản Trung Quốc là 1,07 tỷ người. Sau nhiều năm phát triển ổn định, Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng hệ thống bảo hiểm hưu trí lớn nhất thế giới.

Nhằm đảm bảo quần chúng nhân dân “già được nuôi dưỡng”, Trung Quốc đã xây dựng hai nền tảng chế độ bảo hiểm hưu trí là bảo hiểm hưu trí công nhân viên và bảo hiểm hưu trí cư dân thành thị và nông thôn, hiện nay hệ thống bảo hiểm đã thực hiện bao phủ toàn bộ trong chế độ đối với nhóm người dân pháp định.

Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Vương Hiểu Bình cho biết, trong những năm qua, Trung Quốc đã thống nhất chế độ bảo hiểm hưu trí cư dân thành thị và nông thôn, hiện nay đã cơ ban hoàn thành hệ thống bảo hiểm hưu trí nhiều tầng và nhiều nguồn hỗ trợ.

Theo số liệu của Cục Thống kê nhà nước, đến cuối năm 2023, số người từ 60 tuổi trở lên ở Trung Quốc đã hơn 296 triệu người.

Biên tập viên:Vũ Minh