Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế gửi điện mừng tới tân Chủ tịch Quốc hội Maldives Abdul Raheem

2024-05-31 15:05:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chủ tịch Quốc hội Maldives Abdul Raheem

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/5, Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Triệu Lạc Tế gửi điện chúc mừng ông Abdul Raheem đắc cử Chủ tịch Quốc hội Maldives nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế cho biết trong 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Trung Quốc – Maldives luôn tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, kiên định ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và mối quan ngại sâu sắc của mỗi nước. Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế sẵn sàng cùng nỗ lực với ông Abdul Raheem, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Maldives.

Biên tập viên:Mẫn Linh