Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra “Báo cáo về tình trạng nhân quyền của Mỹ năm 2023”

2024-05-29 11:23:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/5, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra “Báo cáo về tình trạng nhân quyền của Mỹ năm 2023”, vạch trần sự thật về Mỹ xâm phạm nhân quyền.

Báo cáo chia làm 7 phần gồm lời tựa, quyền lợi công dân và chính trị trở thành lời nói suông, cố tật chủ nghĩa sắc tộc ngày càng sâu rộng, bất bình đẳng kinh tế-xã hội ngày càng nghiêm trọng, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em bị xâm phạm liên tiếp, tình cảnh bi thảm của người nhập cư không có giấy tờ khiến mọi người chất động và khủng hoảng nhân đạo do bá quyền kiểu Mỹ gây nên.

Biên tập viên:Mẫn Linh