Phi hành đoàn Thần Châu-18 lập kỷ lục mới về thời gian hoạt động ngoài không gian của Trung Quốc

2024-05-29 11:30:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/5, 3 phi hành gia của Thần Châu-18 phối hợp chặt chẽ, lần đầu tiên hoàn thành hoạt động ra ngoài không gian với thời gian khoảng 8,5 tiếng, lập kỷ lục mới về thời gian hoạt động trong một lần bên ngoài không gian của phi hành gia Trung Quốc.

Tính đến nay, các phi hành gia Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp 16 lần hoạt động ra ngoài không gian. Trong đó, phi hành đoàn Thần Châu-15 đi ra ngoài không gian 4 lần, phi hành đoàn Thần Châu-17 lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thiết bị ngoài khoang trên quỹ đạo.

Văn phòng Công trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết, Thần Châu-18 còn sẽ tiến hành nhiều hoạt động ra ngoài không gian và các nhiệm vụ trọng tải ứng dụng ngoài không gian.


Biên tập viên:Thanh Đóa