Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lấy việc cải cách sâu rộng toàn diện hơn nữa làm động lực để nỗ lực viết lên trang Sơn Đông hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

2024-05-25 15:41:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 22-24/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt đến Nhật Chiếu, Tế Nam khảo sát, nghe báo cáo công tác của Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh Sơn Đông, khẳng định thành tích trong các công tác mà tỉnh Sơn Đông đạt được.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Sơn Đông cần phải định vị tốt, gánh vác trọng trách trong đại cục phát triển của cả nước, quán triệt hoàn chỉnh, chuẩn xác và toàn diện quan điểm phát triển mới, lấy việc cải cách sâu rộng toàn diện hơn nữa làm động lực, tiếp tục đi trước đón đầu trong việc phục vụ và hội nhập bố cục phát triển mới, đi trước đón đầu trong việc tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế-xã hội, đi trước đón đầu trong việc thúc đẩy bảo tồn sinh thái và phát triển chất lượng cao tại lưu vực sông Hoàng Hà, đẩy nhanh xây dựng khu đi trước đón đầu phát triển xanh, carbon thấp và chất lượng cao, xây dựng điểm cao mở cửa đối ngoại trình độ cao, nỗ lực viết lên trang Sơn Đông hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh