Các nhà khoa học Trung Quốc vạch ra lịch sử biến đổi liên tục 100 nghìn năm của lúa nước từ hoang dã đến thuần hóa

2024-05-24 14:52:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, trong khi nghiên cứu khởi nguồn của lúa nước tại khu di chỉ văn hóa Thượng Sơn Chiết Giang, các nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã vạch ra lịch sử biến đổi liên tục 100 nghìn năm của lúa nước từ hoang dã đến thuần hóa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngay từ khoảng 100 nghìn năm trước, lúa nước hoang dã đã phân bố ở khu vực hạ du sông Trường Giang; khoảng 24 nghìn năm trước, loài người đã bắt đầu thu thập và sử dụng lúa nước hoang dã; khoảng 13 nghìn năm trước, loài người đã hữu ý hoặc vô tình tiến hành trồng trọt trước khi thuần hóa lúa nước; khoảng 11 nghìn năm trước, nền nông nghiệp lúa nước Đông Á đã bắt đầu hình thành.

Kết quả nghiên cứu liên quan đã được đăng trực tuyến trên tạp chí học thuật quốc tế “Khoa học” vào ngày 24/5.

Biên tập viên:Hạ Vi