Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông

2024-05-23 14:31:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 22/5, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần lượt đến thăm cảng Nhật Chiếu và đường xanh bờ biển Dương Quang, tìm hiểu tình hình thúc đẩy xây dựng trí tuệ hóa, xanh hóa bến cảng, mở rộng mở cửa đối ngoại và tăng cường bảo vệ phục hồi sinh thái bờ biển, nâng cao chất lượng đời sống người dân...của địa phương.

Biên tập viên:Hải Vân