Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế gửi điện chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

2024-05-23 14:41:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/5, Ủy viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế gửi điện chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết, hiện nay, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam duy trì giao lưu mật thiết thông qua các hình thức linh hoạt, góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết, sẵn sàng cùng đồng chí Chủ tịch Quốc hội thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Nhà lãnh tối cao hai Đảng, đi sâu giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, phục vụ cho việc xây dựng nền pháp quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Biên tập viên:Thụy Khuê