Nhà kinh tế học Nhật Bản: Chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ là nguyên nhân quan trọng khiến kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm

2024-05-22 16:09:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Quý 1 năm nay, GDP thực tế của Nhật Bản tăng trưởng âm so với quý 4 năm 2023, một số nhà kinh tế học Nhật Bản chỉ rõ, tỉ lệ lãi suất của USD giữ ở mức cao, chênh lệch lãi suất giữa hai nước Nhật Bản và Mỹ khiến đồng Yên Nhật mất giá, là nguyên nhân quan trọng tạo nên hiện tượng này.

Thị trường cho rằng, chênh lệch lãi suất giữa hai nước Nhật Bản và Mỹ là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đồng Yên Nhật nhanh chóng mất giá. Nhằm giải quyết vấn đề lạm phát trong nước, Mỹ không ngừng tăng tỷ lệ lãi suất, khiến dòng vốn của các nước trên thế giới chảy về Mỹ.

Biên tập viên:Hạ Vi