Trên cây là sầu riêng, dưới cây là dưa hấu và dứa!Hải Nam tìm kiếm con đường kinh doanh mới dưới cây

2024-05-21 10:54:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ năm 2018, Hải Nam bước vào giai đoạn nhập vào cây giống ghép sầu riêng quy mô lớn, hiện nay, diện tích trồng trọt ở các nơi Tam Á, Bảo Đình, Lạc Đông ở Hải Nam vượt 2.000 héc ta, dự kiến diện tích kết trái năm nay đạt hơn 200 héc ta, tổng sản lượng hơn 200 tấn.

Do thời gian từ sinh trưởng đến kết trái của sầu riêng tương đối dài, đồng thời cũng cần không gian lớn và môi trường sinh trưởng tốt lành, nên để lại khoảng đất trống với diện tích khá lớn giữa cây sầu riêng mới trồng. Năm nay, một số cơ sở trồng sầu riêng ở Hải Nam lựa chọn trồng dưa hấu và dứa dưới cây sầu riêng, tìm kiếm con đường mới cho sự phát triển của kinh tế dưới cây sầu riêng.

Trong mùa này, nhìn từ xa, trên cây thì trái sầu riêng căng tròn, dưới cây thì trái dưa hấu thanh ngọt.

Biên tập viên:Hạ Vi