24 tiết khí trong bức tranh thơ AI – Tiểu Mãn

2024-05-21 15:48:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/5 là tiết Tiểu Mãn – một trong 24 tiết khí Trung Quốc, khi vào tiết Tiểu Mãn, miền Nam Trung Quốc thường xuyên mưa nhiều, các hạt lúa mạch ở miền Bắc bắt đầu căng tròn. Nông dân vừa bận rộn dẫn nước tưới tiêu, cấy mạ, diệt cỏ, người nuôi tằm bận rộn ươm tơ. Bức tranh thơ AI sẽ đưa bạn đến với tiết khí Tiểu Mãn của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi