Trung Quốc đưa các công ty hệ thống Quốc phòng, Không gian và An ninh của Boeing vào danh sách thực thể không đáng tin cậy

2024-05-20 15:25:30(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/5 công bố thông báo số 2 năm 2024 về cơ chế công tác danh sách thực thể không đáng tin cậy, quyết định đưa các công ty hệ thống Quốc phòng, Không gian và An ninh của Boeing bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, cấm các công ty trên triển khai hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, đầu tư mới trong lãnh thổ Trung Quốc, nhân viên quản lý cấp cao nhập cảnh, ngoài ra nộp tiền phạt với kim ngạch gấp hai lần kim ngạch hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan kể từ khi thực thi “Quy định danh sách thực thể không đáng tin cậy”.

Biên tập viên:Hải Vân