Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

2024-05-19 15:30:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/5, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Kiến nghị này sẽ được xác nhận tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào ngày 20/5.

Biên tập viên:Hạ Vi