Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình trả lời thư của bà con thôn Thạch Hiệp, thị trấn Bát Đạt Lĩnh, quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh

2024-05-19 15:09:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5 đã trả lời thư của bà con thôn Thạch Hiệp, thị trấn Bát Đạt Lĩnh, quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh, nhấn mạnh Trường Thành là ký hiệu mang tính đại diện của dân tộc Trung Hoa, là biểu tượng quan trọng của nền văn minh Trung Hoa, gắn kết tinh thần phấn đấu tự cường và tình yêu đất nước chung sức chung lòng, kiên cường bền bỉ của dân tộc Trung Hoa. Khích lệ bà con, giúp càng nhiều người tìm hiểu Trường Thành, bảo tồn Trường Thành, khiến tài sản quý báu do tổ tiên để lại này truyền từ đời này sang đời khác. Hồi thư của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các giới xã hội.

Biên tập viên:Hải Vân