Trung Quốc: Sản phẩm năng lượng mới của Trung Quốc được hoan nghênh là do nỗ lực của doanh nghiệp

2024-05-17 10:34:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc hiện nay sản phẩm năng lượng mới của Trung Quốc bị chỉ trích xuất khẩu số lượng lớn là nhờ vào trợ cấp, ngày 16//5, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, sản phẩm năng lượng mới của Trung Quốc được hoan nghênh là do nỗ lực của doanh nghiệp, không phải do Chính phủ trợ cấp.

Người phát ngôn cho biết, thị trường năng lượng mới của Trung Quốc cạnh tranh hoàn toàn, thông qua quá trình đào thái thì chỉ có những doanh nghiệp mạnh nhất mới tồn tại nên đã không ngừng xuất hiện doanh nghiệp mạnh và sản phẩm chất lượng cao.

Chính sách hỗ trợ ngành nghề của Trung Quốc phù hợp với quy định, không có khoản trợ cấp  nào bị Tổ chức Thương mại thế giới cấm, chính sách trợ cấp có liên quan đều thông báo kịp thời và đầy đủ với Tổ chức Thương mại thế giới.

Biên tập viên:Thiên Thư