Bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

2024-05-17 10:28:39(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Thông tấn xã Việt Nam ngày 16/5 đưa tin, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin cho hay, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Trương Thị Mai vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, Bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và xin nghỉ công tác lên Trung ương Đảng. 

Biên tập viên:Thanh Đóa