Phát hành xuất bản “Trích biên luận thuật của Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc” phiên bản Nga

2024-05-16 11:15:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Gần đây, “Những trích đoạn bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc” phiên bản tiếng Nga do Viện nghiên cứu lịch sử Đảng và văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên dịch đã được Nhà xuất bản biên dịch Trung ương xuất bản và phát hành trong và ngoài nước.

Cuốc sách đã thu thập một loạt bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 10 năm 2023. Trước đây đã xuất bản bản tiếng Anh và bản tiếng Pháp.

Biên tập viên:Sảnh Hoa