Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc quyết định không đồng ý để khu vực Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới

2024-05-14 15:36:42(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, kể từ năm 2016 khi Đảng Dân tiến lên nắm quyền, đảng này đã từ chối công nhận “nhận thức chung năm 1992”, ngoan cố kiên trì lập trường chia rẽ “Đài Loan độc lập”, dẫn đến nền tảng chính trị khu vực Đài Loan tham gia Đại hội đồng y tế thế giới sẽ không còn tồn tại. Vì vậy, Trung Quốc quyết định không đồng ý để khu vực Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế thế giới năm nay, quyết định này có lý do đầy đủ và căn cứ pháp lý vững chắc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, trong thời gian qua, các nhà đương cục Đảng Dân tiến và cá biệt một số nước cố tình bóp méo và thách thức nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thổi phồng cái gọi là “thuyết địa vị chưa quyết định của Đài Loan”, cổ xúy ủng hộ Đài Loan tham gia Diễn đàn đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc, trong đó bao gồm Đại hội đồng Y tế thế giới, nhằm đánh lừa dư luận quốc tế, thách thức nhận thức chung một nước Trung Quốc của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi