Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc ra công bố “Báo cáo hành động ESG doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc”

2024-05-14 15:41:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/5, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc chính thức ra công bố “Báo cáo hành động ESG doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc”.

Báo cáo này tập trung giới thiệu doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc làm thế nào nắm bắt toàn diện cơ hội mới phát triển hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, đi sâu thực thiện quan điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ESG, tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển bền vững Trung Quốc. Hiện trường đã ra công bố bảng xếp hạng “Top 20 ESG doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan”, 20 doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc đã được lọt vào bảng danh sách này.

ESG là từ viết tắt ba từ tiếng Anh, tức môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản lý (Governamce), đây là 3 nhân tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cũng được coi là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Biên tập viên:Hạ Vi