Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xác nhận Palestine phù hợp tư cách nước thành viên theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và trao thêm quyền cho Palestine

2024-05-11 16:52:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 10/5 theo giờ địa phương, theo yêu cầu của nhiều nước, phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục diễn ra. Cuộc họp đã thảo luận đề về chủ đề chấp nhận Palestine là nước thành viên mới của Liên Hợp Quốc, đồng thời thông qua Nghị quyết trao thêm một số quyền cho Palestine.

Trong cuộc bỏ phiếu, 193 nước thành viên đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nói trên với tỷ lệ áp đảo 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, Mỹ và Israel bỏ phiếu chống.

Theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc kết nạp nước thành viên mới phải được Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc đối với nước thành viên, mà là sự thể hiện ý chí của quốc tế, nhưng sẽ được các cơ quan của Liên Hợp Quốc thực hiện.

Biên tập viên:Sảnh Hoa