Quy mô đầu tư công trình lớn về giao thông của Trung Quốc vận hành ở trình độ cao

2024-05-09 15:08:43(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Công trình lớn về giao thông có đặc điểm là một doanh nghiệp đầu tư nhiều hạng mục, có ảnh hưởng xã hội to lớn, vai trò thúc đẩy mạnh mẽ, là một trong những lĩnh vực quan trọng của mở rộng nhu cầu trong nước, ổn định tăng trưởng, thúc đẩy việc làm. Quý 1 năm nay, Trung Quốc đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định giao thông với số tiền 712,5 tỷ Nhân dân tệ, quy mô đầu tư vẫn giữ đà vận hành ở trình độ cao, việc xây dựng các dự án lớn được thúc đẩy ổn định, đã cung cấp sự đảm bảo vững chắc cho thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trở lại theo hướng tốt.

Biên tập viên:Thu Nguyệt