Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong cuối tháng 4 là 3200,8 tỷ USD

2024-05-08 15:55:41(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/5, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 4/2024, quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3200,8 tỷ USD, giảm 44,8 tỷ USD so với cuối tháng 3 với mức giảm 1,38%.

Người phụ trách liên quan Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cho biết, tháng 4/2024, chỉ số của USD tăng lên, tổng giá cả tài sản tài chính toàn cầu giảm. Xem xét tổng hợp sự ảnh hưởng của các nhân tố như biến động quy đổi ngoại hối và giá cả tài sản, cho thấy quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 4 giảm.

Biên tập viên:Thu Nguyệt