Xuất bản cuốn “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” tập II

2024-05-04 14:19:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Nhà Xuất bản Thanh niên Trung Quốc đã xuất bản, phát hành trên cả nước cuốn “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” tập II.

Sau khi xuất bản và phát hành vào tháng 11/2020, cuốn “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” gây tiếng vang lớn trong đông đảo thanh niên, học sinh-sinh viên. Cuốn “Tập Cận Bình và các bạn sinh viên” tập II kể về những câu chuyện sinh động của đồng chí Tập Cận Bình khi đến tận các trường đại học điều tra nghiên cứu, khảo sát, quan tâm, chỉ đạo các bạn sinh viên trong thời gian làm việc ở địa phương và Trung ương thông qua 24 bài phỏng vấn, là tấm gương chói lọi “làm bạn tri kỷ của các bạn trẻ, cán bộ nhiệt tình với công tác thanh niên và người dẫn đường cho quần chúng thanh niên”.

Biên tập viên:Mẫn Linh