Trung Quốc tổng cộng có 74 triệu 167 nghìn đoàn viên tính đến cuối năm 2023

2024-05-03 14:40:42(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc ngày 3/5 công bố số liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổng cộng có 74 triệu 167 nghìn đoàn viên, 4 triệu 316 nghìn tổ chức đoàn thanh niên. Năm 2023 tổng cộng có thêm 4 triệu 605 nghìn đoàn viên.

Trong đó, có 3 nghìn ủy ban đoàn thanh niên địa phương, 193 nghìn ủy ban đoàn thanh niên cơ sở, 4 triệu 120 nghìn chi bộ đoàn.

 

Biên tập viên:Hạ Vi