Cảnh sát biển Trung -Việt lần đầu tiên trong năm 2024 triển khai tuần tra chung trên vùng biển vịnh Bắc Bộ

2024-05-01 13:35:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Từ ngày 27-29/4, Tàu cảnh sát biển 4302 và 4203 của Trung Quốc cùng tàu cảnh sát biển 8004 và 8003 của Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2024 triển khai tuần tra chung trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Đây là tuần tra chung lần thứ 27 của các cơ quan thực thi pháp luật trên biển giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam kể từ năm 2006.

Tuần tra chung trên vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam tổ chức mỗi năm 2 lần, đã trở thành kiểu mẫu hợp tác thực thi pháp luật trên vùng biển Nam Hải, đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ tài nguyên, giữ gìn trật tự sản xuất ngư nghiệp tại vịnh Bắc Bộ, cũng như tấn công tội phạm trên biển, duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Biên tập viên:Hạ Vi