Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 17 mang về 31,5kg “đặc sản vũ trụ”

2024-05-01 14:57:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/4, tàu vũ trụ Thần Châu 17 chở lô mẫu vật thí nghiệm khoa học vũ trụ thứ sáu trên Trạm Vũ trụ Trung Quốc đã thuận lợi trở về Trái đất. Các mẫu vật thí nghiệm khoa học được đưa về Trái đất lần này liên quan 23 dự án thí nghiệm khoa học, bao gồm 32 loại mẫu vật thí nghiệm sự sống gồm tế bào xương (cốt bào), tinh thể protein, phần tử hữu cơ sự sống, v.v. và 18 loại mẫu vật vật liệu gồm vật liệu không đồ đựng, vật liệu chịu nhiệt cao và vật liệu phơi ngoài modul, v.v., tổng trọng lượng khoảng 31,5kg.

Biên tập viên:Mẫn Linh