Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 7

2024-04-30 17:11:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30/4 triệu tập hội nghị, quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX vào tháng 7 năm nay, chương trình nghị sự chủ yếu của hội nghị là, Bộ Chính trị báo cáo công tác trước Ban Chấp hành Trung ương, tập trung nghiên cứu tiếp tục các vấn đề sâu sắc cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Hội nghị phân tích nghiên cứu tình hình kinh tế và công tác kinh tế hiện nay, xem xét “Ý kiến về một số chính sách và biện pháp nhằm tiếp tục đi sâu thúc đẩy phát triển chất lượng cao nhất thể hóa châu thổ sông Trường Giang”. Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Biên tập viên:Hải Vân