Ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

2024-04-27 13:45:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/4 tổ chức hội nghị, đồng ý ông Vương Đình Huệ thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ sinh tháng 3/1957, từng là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, khóa XIII, từng giữ chức Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, v.v, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ tháng 3/2021.

Biên tập viên:Hải Vân