Nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18 thành công tốt đẹp

2024-04-25 22:27:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Vào lúc 20 giờ 59 phút ngày 25/4, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F “Thần Tiễn” đã khởi động cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, khoảng 10 phút sau, thành công đưa tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18 chở 3 phi hành gia vào quỹ đạo dự định chính xác, trạng thái của 3 phi hành gia thế hệ 8X rất tốt. Nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2024  thành công tốt đẹp.

Biên tập viên:La Thành